Generala IDO - LIBREYO
Gratuita libri en la linguo Ido.AVERTO LEKTENDA: Nur privata uzado di libri prizentata en ca ret-pagino esas posibla, omna komercala uzado di ca libri interdiktesas.Epigrami da Exterius  Riedituro papere e parole da Editerio Krayono, Ponferrada

La Franca revoluciono  Imaj-rakonto, tradukita ad Ido da Robert Pontnau

Somero  Esayi da Albert Camus, tradukita ad Ido Quar Rakonti da Maupassant  tradukita da J. Houillon

Khristine  da José Cossio Ramirez, Editerio Ido Sonora

Vortaro Esperanto-Ido  vortaro de lexiko da Heinz Jakob, novredaktia da Gert Heintze

Internacia lernolibro por Esperantistoj da Heinz Jakob, novredaktia da Gert Heintze

KANSONI KRISTNASKALA  kolekturo di kansoni Kristnaskala en Ido tradukita da Tiberio Madonna (2017)

LA SAPONBULO
  verko skribita da Tiberio Madonna (2017)


STUDYO PRI LA DERIVADO  verko skribita en anciena Ido da L. Couturat (editita en 1910), transskribita elektronikale da Tiberio Madonna (2017)


Espritaji
  da Partaka, qua kompilis e tradukis (Barcelona 2017)


Doktoro JIVAGO (Unesma parto)
  segun la Germana tradukuro Thomas Reschke Aufbau-Verlag, Berlin, Weimar 1991 tradukita aden Ido da Juergen Viol

Olimpiala Ludi en Rio de Janeiro, 2016  kreita da João Xavier Santos (Brazilia) che Wikipedio


ANTOLOGIO DI LETRO INTERNACIONA E KURIERO INTERNACIONA
  da Jean-Claude Martignon (Francia)


La Apostoliana Letri segun la Biblo en nuna Germana tradukita aden Ido da Juergen Viol (Germania)


La Evangelio segun Markus segun la prima texto tradukita aden la Germana da Franz Eugen Schlachter (versiono dil yaro 2000), tradukita aden Ido da Juergen Viol (Germania)


La dementulo" da Kahlil Gibran
tradukita da Brian Drake


"Evangelio segun Partakael"
, original Ido-verko da Partaka (Barcelona, 2014) (imprimebla versiono)


Tradukuro - du dramati da Lord Dunsany
tradukita da Brian Drake

 

Kontributaji a la studio di la HISTORIO DI NIA LINGUO, da Henry Jacob (Riproduktado ek l'Orientala Kafeerio - Editerio Progreso 1987)

 

DICAJI nova Ido-proverbaro kompilita, adaptita e tradukita da Partaka (Barcelona, 2013)

 

La sonjo dil Elefanteto tradukita da A. Martinez

 

Tri rankonti da Anatole France, pseudonimo di Francois Anatole Thibault (1844-1924)

 

"Habemus LIA"  originala Ido-verko cienco-fiktiva da PARTAKA kom pdf-dokumento por descharjar

 

"Josh, ocidero di alieni"  da Jörg Wischnewski tradukita da Hermann Philipps kom pdf-dokumento por descharjar (L'originalo di ica rakonto en la Germana linguo trovesas hike)

 

"Josh, ocidero di alieni"  da Jörg Wischnewski tradukita da Hermann Philipps kom html-dokumento por regardar per vua interretilo (L'originalo di ica rakonto en la Germana linguo trovesas hike)

 

"Polyeuktos" da Pierre Corneille tradukita da J. Houillon

 

Kurso di la linguo internaciona Ido Ecelanta Ido-kurso en la Hispana, dil ISH. Autoro: Jose M Lopez

 

Gramatica del idioma mundial Ido Ido-gramatiko en la Hispana da J. L. Nadal

 

Parolacho! Lexiko pri amo, amoro, sexualeso e kozi relatanta; da Hans Stuifbergen

 

IDO proverbaro da Heinrich Peus ( Dessau 1918)

 

Louis Couturat, 1868 - 1914 da L. de Beaufront

 

La Suno di Tiahuanako da G. T. Romanin

 

Selektita texti ek "Lektolibro por laboristi" plura autori

 

La Nimfo da Elin-Pelin (Dimitr Ivanoff)

 

La nova vesti dil imperiestro da Hans Christian Andersen

 

La furtita sigaretuyo da Bret Harte

 

La libro pri Esther da A. Kofman

 

Rakonteti e fabli, unesma tomo da Fernando Tejon

 

Polona Ido-Lernolibro da Leonard Weber ( Lwow 1937)

 

Norda Muziko dum julia sudornokta sendormado poemo da Glebo Malzev (kompozita dum l'Ido-konfero 2004, Kyiv, 21esma di julio 2004)

 

Koro-kanti e kansoni en Ido Versi tradukita ed originala da T.Sweetlove (1927)

 

Νέα μέθοδος διδασκαλίας διεθνούς βοηθητικής γλώσσης "IDO" "Esperanto reformita Συγγραφέας : Αθανασόπουλος , Ευάγγελος Αθήναι [χ.ε.] (1973) (Nova docado-metodo di la auxiliara linguo "Ido" "Esperanto reformita" Autoro: Athanasopoulos, Evangelos (1973))

 

Nonni e Manni Vera historio pri du pueri Islandana da Jon Svensson, S.J., tradukita da Kanoniko J. Houillon

 

Kelka maestroverki dil moderna liriko Araba tradukita da Rafael Nakhla

 

Internaciona Matematikal Lexiko da Couturat

 

Kolekturo de rakonti da Le Grimm tradukita J. Houillon

 

Evangelio da Santa Lukas tradukita da L. Kauling

 

Quaradek Fabli tradukita J. Houillon

 

Mediko kontrevole, triakta komedio da Molière tradukita da Jules Gross

 

Ido-guide for doctors, nurses, stretcher-bearers, the wounded, the sick, soldiers da Beaufront, tradukita ed adaptita da H. Brisbane Eldon

 

Ambicio di oro di la jezuitida Han Ryner tradukita a la Hispana da J. Elizalde ed ad Ido da Pedro Marcilla

 

Ido-marcho da J. Versalles

 

Nova Horizonti da Jean Barral

 

Katekizala exempli da J. Houillon

 

Vivo di nia Sinioro Iesu-Kristo explikata per lumimaji

 

Agi dil Apostoli tradukita da L. Kauling

 

Sundiala Evangelii tradukita da L. Beaufront

 

Alpi-Rozi da Jules Gross

 

Starptautiska Valoda Ido (Internaciona linguo Ido) da V. Sprogis

 

Vivo di Santa Franciskus de Sales da Markezo de Segur tradukita da Lucie Poitresse

 

Vivo di Santa Ioanna Franciska de Chantal da Lucie Poitresse 

 

Международный вспомогательный язык ИДО (Internaciona helplinguo Ido)
Международный вспомогательный язык ИДО - vortaro (Internaciona helplinguo Ido - vortaro)

Autoro: B. K. Aaronov

 

Kelka poemi Franca verse tradukita od imitita per Ido da J. Houillon

 

Ukraina-Ido,Ido-Ukraina, mikra dicionario kun gramatiko

Autoro: M.Gaponenko

Quar rakonti da Guy de Maupassant tradukita da J. Houillon

Probo-Flugi sur Pegazo, Poemi en Ido da Tom SweetLove

Rahwuswahelise keele "Ido" wõti

Mil vorti Ido segun la listo "1000 word English" adaptita ad Ido da Heinz Jacob (1939)

Kompleta Gramatiko detaloza di la linguo internaciona Ido da L. de Beaufront
 

Maxim recenta aktualigo:

2020-08-02